УСЛОВИЯ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ

Предявяването на рекламация става единствено на e-mail адрес service@genomax.eu с предоставен снимков материал на повредения/те детайл/и и етикет на кашона, описание на рекламацията, документ за покупка и попълнена гаранционна карта, когато стоката е подматрачна рамка или матрак.

Рекламация на врата, която е била продупчена за дръжка или панти, НЕ се приема.

Рекламация на врата ще бъде разгледана в случай на ненарушен търговски вид.

Замяната на врата става само когато в момента на доставка на новите врати се върнат дефектните.

Моля да имате предвид, че когато стока е приета, тя става собственост на купувача и отговорността за транспорта, съхранението и монтажа са негови.

В случай на видимо наранен кашон/опаковка, имате право да проверите стоката и при необходимост да я върнете в момента на приемането й. След този момент рекламации с основание „ударено/ наранен кашон“ НЕ се приемат.

Срок за подаване на рекламация след закупуване на стоката – 7 дни.

Рекламация или претенция за възстановяване на заплатената сума не се приема, ако несъответствието на закупената стока е незначително.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Гаранционният срок е 24 месеца (ако не е посочен друг), считано от датата на доставка на стоката и покрива изкривяване на плоскости (врати, страници, рафтове) през този експлоатационен период.

Срокът за отстраняване на рекламациите е 30 дни.