Genomax.eu представлява официялен онлайн каталог на Геномакс груп. Ползването на сайта не изисква регистрация.

Фирменото лого и надписът „Геномакс” са запазена комбинирана международна търговска марка както и търговска марка на Европейския съюз, собственост на „Геномакс груп” и са под закрилата на Закона за марките и географските означения и сродните му международни закони. Забранено е използването на фирменото лого за каквито и да било цели без изричното писмено съгласие на „Геномакс Груп”. Забранено е копирането, предаването, промяната и разпространението на част или на цялото съдържание на този уебсайт в каквато и да е форма, както и използването му за каквито и да било публични или търговски цели без предварителното писмено разрешение от „Геномакс Груп”. Зареждането и отпечатването на отделни страници и/или раздели от този уебсайт е позволено, само при условие, че нe премахвате фирменото лого, бележки за авторско право или други такива, свързани със собствеността. 

Посочените в този уебсайт имена на продукти или компании могат да са търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Забранено е използването на която и да е търговска марка, посочена в този уебсайт без разрешението на нейните собственици.

Цените, обявени в genomax.eu са в български лева за единична бройка и са с включени 20% ДДС