XTEMOS ELEMENT

BRANDS GRID - DEFAULT STYLE

Трябва да изберете атрибута на марката си в Настройки на темата -> Магазин -> Марки
XTEMOS ELEMENT

BRANDS GRID - BORDERED STYLE

Трябва да изберете атрибута на марката си в Настройки на темата -> Магазин -> Марки
XTEMOS ELEMENT

BRANDS GRID - ALTERNATIVE HOVER

Трябва да изберете атрибута на марката си в Настройки на темата -> Магазин -> Марки
XTEMOS ELEMENT

BRANDS CAROUSEL - DEFAULT STYLE

Трябва да изберете атрибута на марката си в Настройки на темата -> Магазин -> Марки
XTEMOS ELEMENT

BRANDS CAROUSEL - BORDERED STYLE

Трябва да изберете атрибута на марката си в Настройки на темата -> Магазин -> Марки
XTEMOS ELEMENT

BRANDS ON BACKGROUND IMAGE

Трябва да изберете атрибута на марката си в Настройки на темата -> Магазин -> Марки
XTEMOS ELEMENT

BRANDS LINKS LIST

Трябва да изберете атрибута на марката си в Настройки на темата -> Магазин -> Марки